Promo

Voor de twee romans samen betaal je 35 euro.

Vul hieronder je gegevens in en tik of klik op vastleggen,
daarna schrijf je het vereiste bedrag over – zie verder.

 Je stort 35 euro op rekeningnummer BE24 7350 5691 4938 op naam van Jozef Stroo. Je krijgt de gesigneerde romans door de auteur bij gelegenheid overhandigd.

 Krijg je de gesigneerde romans graag opgestuurd op het adres dat je hierboven hebt ingevuld, dan stort je 42 euro (verzendkosten inbegrepen) op rekeningnummer BE24 7350 5691 4938 op naam van Jozef Stroo. De romans worden opgestuurd van zodra het bedrag op de rekening is gestort.